Ponúkame výhodné programy    zamestnaneckých benefitov

RENOMIA BENEFIT svojim klientom a ich zamestnancom poskytuje benefity v podobe zvýhodnených programov poistenia a doplnkového dôchodkového sporenia. Zamestnanecké benefity sú súčasťou dobrej firemnej politiky a politiky ľudských zdrojov, pomáhajú získať nových zamestnancov, motivovať ich a udržiavať v dlhodobom horizonte. Služby RENOMIA BENEFIT využíva množstvo významných zamestnávateľov, ich manažérov a zamestnancov, profesijné komory a asociácie. 

Program zamestnaneckých benefitov 

Pripravíme pre Vás atraktívny program zamestnaneckých benefitov, ktorý Vám pomôže so získavaním nových a s motiváciou súčasných zamestnancov. Zabezpečíme predstavenie nových benefitov Vašim zamestnancom tak, aby boli vnímané pozitívne. Konzultačné služby pre vedenie spoločnosti, HR i zamestnancov sú samozrejmosťou. Poskytujeme komplexné transparentné služby, vždy s ohľadom na dlhodobé výhody pre Vašu spoločnosť a zamestnancov. 

Ochrana rizík spojených s výkonom pracovnej činnosti

Rizikové životné a úrazové poistenie, cestovné poistenie, poistenie zodpovednosti zamestnancov za škody z výkonu povolania 

Produkty s príspevkom zamestnávateľa

Doplnkové dôchodkové sporenie 

Špeciálne produkty

Poistenie únosu a výkupného, ​​poistenie profesionálnych športovcov, zdravotné poistenie pre cudzincov a iné  

Prečo RENOMIA BENEFIT

Pôsobíme úplne nezávisle od lokálneho a medzinárodného poistného trhu. Naša spolupráca je založená na vzájomnej dôvere a z našej strany na rešpektovaní špecifík Vášho odboru činnosti. Sledujeme zmeny v legislatíve, trendy na poistnom trhu aj v oblasti zamestnaneckých benefitov a aktívne Vás o nich informujeme. 

Vďaka členstvu v medzinárodných sieťach využívame know-how našich partnerov na riešenie špecifických prianí našich klientov. Znalosti z medzinárodného prostredia si vymieňame s našimi klientmi a pomáhame s nastavením lokálneho aj globálneho programu zamestnaneckých benefitov. Promptne, pre Vás a s radosťou. 

  Ako pracujeme

  • analyzujeme existujúci zamestnanecký program a jeho riziká 
  • navrhneme stratégiu zodpovedajúcu Vašej spoločnosti
  • riadime implementáciu programu a komunikáciu 
    so zamestnancami
  • pravidelne aktualizujeme program 
  • poskytujeme konzultáciu pre HR a zamestnancov
  • zabezpečujeme podporu pri riešení poistných udalostí
  • poskytujeme komplexnú administráciu vrátane reportingu

Ozvite sa nám, radi Vás prevedieme svetom poistenia a doplnkového dôchodkového sporenia.

Naši experti sú pripravení Vám pomôcť s Vašimi požiadavkami. 

+421 220 921 500